logo Wydziału Prawa

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Kontakt

Wydawca

Redakcja „Białostockich Studiów Prawniczych”
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-2132 Białystok
e-mail: bsp@uwb.edu.pl
strona www: bsp.uwb.edu.pl