logo Wydziału Prawa

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Białystok Legal Studies vol. 22 nr 4

Download all articles

 

Articles:

Mariusz Załucki
Kierunek zmian przepisów o formie testamentu w dobie nowych technologii na przykładzie Szwajcarii

Anetta Breczko, Marta Andruszkiewicz
Prawo spadkowe w obliczu postępu technologicznego (nowe wyzwania w XXI wieku)

Jerzy Bieluk
Zarządca sukcesyjny – nowa instytucja w polskim prawie spadkowym

Krzysztof Kozłowski
Prawo dziedziczenia w świetle postanowień Konstytucji RP – zarys instytucji

Paweł Dzienis
Wpływ przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza na przebieg egzekucji sądowej

Katarzyna Leśkiewicz
Z problematyki stosowania przepisów regulujących „dyspozycję wkładem na wypadek śmierci”

Konrad Marciniuk
Dziedziczenie gospodarstw rolnych a zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego dokonane w kwietniu 2016 r.

Katarzyna Czerwińska-Koral
Sądowy dział spadku jako nabycie nieruchomości rolnej – wybrane aspekty praktyczne

Izabela Hasińska
Trwałość składu osobowego spółki cywilnej a wejście do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika

Magdalena Janssen
Zachowek w prawie polskim – rozważania de lege ferenda

Wojciech Bańczyk
Granice uwzględniania woli testatora z zaburzeniami psychicznymi w polskim prawie spadkowym

Iwona Rauch
Wykonawca testamentu – zagadnienia materialnoprawne, proceduralne i praktyczne

Piotr Sobański
Uwagi na temat zaliczenia darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową

Anna Fiodorova
Cross-Border Mediation and Small and Medium Enterprises

Bernhard Kitous
Mediation Using Verbal Matrix Analysis? The Case of the Water Framework Directive (WFD) in Normandy

Vytautas Nekrošius
Arbitration vs. Mediation – The Lithuanian Situation

Arkadiusz Bieliński
The Right to Have a Matter Adjudicated by a Court and Alternative Dispute Resolution – Selected Issues

Aneta Kaftańska, Natalia Rogowska
Shape of Mediation Procedures for the Amendment of the Civil Code of Conduct – an Attempt to Assess Some Changes from the Perspective of Judges

Anna Piszcz
Well Begun is Half Done: Amendments to the Polish Legal Framework for Consensual Dispute Resolution Needed After Antitrust Damages Directive (2014/104/EU)

Belén Hernández Moura

Mediation: What is Necessary to Achieve its Success in Spain?

Alexandra Habriyanchik
Concerning Highlights of Mediation Agreements Execution in Belarus

Irena Kirvel
Notaries as Mediators in the Republic of Belarus

 

Commentaries:

Martyna Komarowska
Dopuszczalność umowy zrzeczenia się zachowku. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. (III CZP 110/16)

 

Reviews:

Adam Doliwa
M. Rzewuski, Transmisja spadku

Juraj Brozović
L. Ervo, A. Nylund (eds.), Current Trends in Preparatory Proceedingsa Comparative Study of Nordic and Former Communist Countries

 

Contributors

List of the Reviewers in 2017