logo Wydziału Prawa

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Contact

Publisher

Editorial Office of “Białostockie Studia Prawnicze”

Faculty of Law, University of Bialystok

ul. Mickiewicza 1

15-213 Bialystok

e-mail: bsp@uwb.edu.pl

website: bsp.uwb.edu.pl