logo Wydziału Prawa

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Kontakt

Wydawca

Redakcja „Białostockich Studiów Prawniczych”
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-2132 Białystok
e-mail: bsp@uwb.edu.pl
strona www: bsp.uwb.edu.pl

Prenumerata

W celu rozpoczęcia prenumeraty czasopisma prosimy o kontakt:

Wydawnictwo Temida 2

ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok

tel. +48 85 745 71 68

fax +48 85 740 60 89
e-mail: temida2@uwb.edu.pl