logo Wydziału Prawa

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Editors

Editor-in-Chief:

Prof. Elżbieta Kużelewska, University of Białystok, Poland
e.kuzelewska@uwb.edu.pl

Editorial Secretaries:

Other Editors:

Language Editors:

  • Urszula Andrejewicz
  • Dale Holland
  • Lynn Rabas
  • Peter Foulds

Statistical Editor:

Dr. Ewa Glińska