logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Editors

Editor-in-Chief:

Prof. Elżbieta Kużelewska, University of Białystok, Poland
e.kuzelewska@uwb.edu.pl

Editorial Secretaries:

Other Editors:

Language Editor:

Ewa Brajczewska

Statistical Editor:

Dr. Ewa Glińska