logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Редакция

Научный Редактор:

Prof. Elżbieta Kużelewska, University of Białystok, Poland
e.kuzelewska@uwb.edu.pl

Научные Секретари:

Остальные члены Редакции:

Редактор-корректор:

mgr Ewa Brajczewska

Редактор статистический:

dr Ewa Glińska