logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Редакция

Научный Редактор:

Prof. Elżbieta Kużelewska, University of Białystok, Poland
e.kuzelewska@uwb.edu.pl

Научные Секретари:

dr Ewa Lotko, University of Białystok, Poland
e.lotko@uwb.edu.pl

mgr Paweł Czaplicki, University of Białystok, Poland

p.czaplicki@uwb.edu.pl

Остальные члены Редакции:

Prof. Christopher Kulander, South Texas College of Law Houston, USA

ckulander@stcl.edu

Prof. Tanel Kerikmäe, Tallinn University of Technology, Estonia

tanel.kerikmae@taltech.ee

Prof. Andrzej Sakowicz, University of Białystok, Poland

sakowicz@uwb.edu.pl

dr hab. Urszula K. Zawadzka-Pąk, University of Białystok, Poland

u.zawadzka@uwb.edu.pl

Редактор-корректор:

mgr Ewa Brajczewska

Редактор статистический:

dr Ewa Glińska