logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Zaproszenie do publikacji

Tematy najbliższych numerów:

3/2020

„Prawo szkolnictwa wyższego i nauki”
Artykuły w języku polskim i angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 15 czerwca 2020 r.
Termin publikacji: 30 września 2020 r.
Osoba do kontaktu: mgr Łukasz Kierznowski (lukasz.kierznowski@uwb.edu.pl), dr hab. Izabela Kraśnicka (krasnicka@uwb.edu.pl)

4/2020

„Wspólne wartości UE w perspektywie transatlantyckiej”
Artykuły w języku angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 30 sierpnia 2020 r.
Termin publikacji: 31 grudnia 2020 r.
Osoba do kontaktu: prof. UwB dr hab. Elżbieta Kużelewska (ekuzelewska@gmail.com), dr hab. Izabela Kraśnicka (izakrasnicka@gmail.com)

1/2021

„Migracje – wybrane problemy prawne”
Artykuły w języku polskim i w języku angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 30 czerwca 2020 r.
Termin publikacji: 31 marca 2021 r.
Osoba do kontaktu: dr hab. Anna Doliwa-Klepacka (doliwa_klepacka@uwb.edu.pl)

2/2021

„Klauzule generalne w krajowym i unijnym prawie pracy”
Artykuły w języku polskim i w języku angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 30 września 2020 r.
Termin publikacji:: 30 czerwca 2021 r.
Osoba do kontaktu: dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska (a.niewinska@uwb.edu.pl)

3/2021

„Prawo i etyka wobec postępu technologicznego”
Artykuły w języku polskim i angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 31 grudnia 2020 r.
Termin publikacji: 30 września 2021 r.
Osoba do kontaktu: dr Rafał Rejmaniak (r.rejmaniak@uwb.edu.pl)