logo Wydziału Prawa

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Zaproszenie do publikacji

Tematy najbliższych numerów:

 

3/2022
„Prawo rodzinne – współczesne wyzwania”
Artykuły w języku polskim i angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 31 stycznia 2022 r.
Termin publikacji: 30 września 2022 r.
Objętość artykułu: 20-40 tys. znaków ze spacjami
Teksty do druku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Editorial Manager.

4/2022
„The aptness of the European integration project to manage and govern irregular migration. A legal perspective”
Artykuły tylko w języku angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 31 marca 2022 r.
Termin publikacji: 31 grudnia 2022 r.
Objętość artykułu: 20-40 tys. znaków ze spacjami
Teksty do druku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Editorial Manager.

5/2022 Numer specjalny
„Language & Law”
Artykuły tylko w języku angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 31 marca 2022 r.
Termin publikacji: 31 grudnia 2022 r.
Objętość artykułu: 20-40 tys. znaków ze spacjami
Teksty do druku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Editorial Manager.

1/2023
“Problemy kontroli finansów publicznych w Polsce i w wybranych krajach europejskich”
Artykuły w języku polskim i angielskim
Termin zbierania artykułów: do końca września 2022 r.
Termin publikacji: do końca marca 2023 r.
Objętość artykułu: 20-40 tys. znaków ze spacjami.
Teksty do druku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Editorial Manager.

2/2023
“Border Criminology”
Artykuły w języku angielskim
Termin zbierania artykułów: do końca września 2022 r.
Termin publikacji: do końca czerwca 2023 r.
Objętość artykułu: 20-40 tys. znaków ze spacjami.
Teksty do druku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Editorial Manager.

3/2023
“Prawne i medyczne aspekty końca życia”
Artykuły w języku polskim i angielskim
Termin zbierania artykułów: do końca grudnia 2022 r.
Termin publikacji: do końca września 2023 r.
Objętość artykułu: 20-40 tys. znaków ze spacjami.
Teksty do druku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Editorial Manager.