logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Zaproszenie do publikacji

Tematy numerów przewidziane w 2020 r.:

1/2020

„Zatrudnienie nauczycieli akademickich”

Artykuły w języku polskim i angielskim

Termin nadsyłania artykułów: 15 września 2019 r.

Osoba do kontaktu: prof. UwB dr hab. Iwona Sierocka (i.sierocka@uwb.edu.pl)

2/2020

„Tajemnica medyczna”

Artykuły w języku polskim i angielskim

Termin nadsyłania artykułów: 30 września 2019 r.

Osoba do kontaktu: dr Urszula Drozdowska (u.drozdowska@uwb.edu.pl)

3/2020

„Aksjologia finansów publicznych i prawa finansowego”

Artykuły w języku polskim i angielskim

Termin nadsyłania artykułów: 15. grudnia 2019 r.

Osoba do kontaktu: dr Urszula K. Zawadzka-Pąk (u.zawadzka@uwb.edu.pl)