logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Zaproszenie do publikacji

Tematy najbliższych numerów:

„Zatrudnienie nauczycieli akademickich”
Artykuły w języku polskim i angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 15 września 2019 r.
Osoba do kontaktu: prof. UwB dr hab. Iwona Sierocka (i.sierocka@uwb.edu.pl)

„Tajemnica medyczna”
Artykuły w języku polskim i angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 30 września 2019 r.
Osoba do kontaktu: dr Urszula Drozdowska (u.drozdowska@uwb.edu.pl)

„Aksjologia finansów publicznych i prawa finansowego”
Artykuły w języku polskim i angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 15 grudnia 2019 r.
Osoba do kontaktu: dr Urszula K. Zawadzka-Pąk (u.zawadzka@uwb.edu.pl)

„Prawo szkolnictwa wyższego i nauki”
Artykuły w języku polskim i angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 15 czerwca 2020 r.
Osoba do kontaktu: mgr Łukasz Kierznowski (lukasz.kierznowski@uwb.edu.pl), dr Izabela Kraśnicka (krasnicka@uwb.edu.pl)

„Wspólne wartości UE w perspektywie transatlantyckiej”
Artykuły w języku angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 30 sierpnia 2020 r.
Osoba do kontaktu: prof. UwB dr hab. Elżbieta Kużelewska (ekuzelewska@gmail.com), dr Izabela Kraśnicka (izakrasnicka@gmail.com)