logo Wydziału Prawa

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Zaproszenie do publikacji

Tematy najbliższych numerów:

 

1/2023
„The aptness of the European integration project to manage and govern irregular migration. A legal perspective”, “Border Criminology”
Artykuły tylko w języku angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 30 września 2022 r.
Termin publikacji: do końca marca 2023 r.
Objętość artykułu: 20-40 tys. znaków ze spacjami Teksty do druku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Editorial Manager.

2/2023
“Problemy kontroli finansów publicznych w Polsce i w wybranych krajach europejskich”
Artykuły w języku polskim i angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 30 września 2022 r.
Termin publikacji: do końca czerwca 2023 r.
Objętość artykułu: 20-40 tys. znaków ze spacjami.
Teksty do druku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Editorial Manager.

3/2023
“Prawne i medyczne aspekty końca życia”
Artykuły w języku polskim i angielskim
Termin zbierania artykułów: do końca grudnia 2022 r.
Termin publikacji: do końca września 2023 r.
Objętość artykułu: 20-40 tys. znaków ze spacjami.
Teksty do druku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Editorial Manager.

4/2023
“Egzekwowanie prawa a poszanowanie praw podstawowych przedsiębiorców”
Artykuły w języku polskim i angielskim
Termin zbierania artykułów: do końca marca 2023 r.
Termin publikacji: do końca grudnia 2023 r.
Objętość artykułu z przypisami i bibliografią: 20-40 tys. znaków ze spacjami
Teksty do druku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Editorial Manager.

 

UWAGA! Do artykułów przeznaczonych do publikacji w 2024 r. stosujemy nowe wymogi edytorskie i redakcyjne – APA Style – dostępne w zakładce „Informacje dla autorów”.

1/2024
“Current challenges of tax and financial law”
Artykuły tylko w języku angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 30 czerwca 2023 r.
Termin publikacji: do końca marca 2024 r.
Objętość artykułu: 20-40 tys. znaków ze spacjami
Teksty do druku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Editorial Manager.

2/2024
“The challenges of employment in the digital age”
Artykuły tylko w języku angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 30 września 2023 r.
Termin publikacji: do końca czerwca 2024 r.
Objętość artykułu: 20-40 tys. znaków ze spacjami.
Teksty do druku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Editorial Manager.

3/2024
“Identity Claims and Legal Order”
Artykuły tylko w języku angielskim
Termin zbierania artykułów: do końca grudnia 2023 r.
Termin publikacji: do końca września 2024 r.
Objętość artykułu: 20-40 tys. znaków ze spacjami.
Teksty do druku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Editorial Manager.

4/2024
„Current Problems of Criminology in the Context of UN Agenda 2030 for Sustainable Development”
Artykuły tylko w języku angielskim
Termin zbierania artykułów: do końca marca 2024 r.
Termin publikacji: do końca grudnia 2024 r.
Objętość artykułu z przypisami i bibliografią: 20-40 tys. znaków ze spacjami
Teksty do druku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Editorial Manager.