logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Zaproszenie do publikacji

Tematy najbliższych numerów:

3/2020

„Prawo szkolnictwa wyższego i nauki”
Artykuły w języku polskim i angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 15 czerwca 2020 r.
Termin publikacji: 30 września 2020 r.
Osoba do kontaktu: mgr Łukasz Kierznowski (lukasz.kierznowski@uwb.edu.pl), dr hab. Izabela Kraśnicka (krasnicka@uwb.edu.pl)

4/2020

„Wspólne wartości UE w perspektywie transatlantyckiej”
Artykuły w języku angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 30 sierpnia 2020 r.
Termin publikacji: 31 grudnia 2020 r.
Osoba do kontaktu: prof. UwB dr hab. Elżbieta Kużelewska (ekuzelewska@gmail.com), dr hab. Izabela Kraśnicka (izakrasnicka@gmail.com)

1/2021

„Migracje – wybrane problemy prawne”
Artykuły w języku polskim i w języku angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 30 czerwca 2020 r.
Termin publikacji: 31 marca 2021 r.
Osoba do kontaktu: dr hab. Anna Doliwa-Klepacka (doliwa_klepacka@uwb.edu.pl)

2/2021

„Klauzule generalne w krajowym i unijnym prawie pracy”
Artykuły w języku polskim i w języku angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 30 września 2020 r.
Termin publikacji:: 30 czerwca 2021 r.
Osoba do kontaktu: dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska (a.niewinska@uwb.edu.pl)

3/2021

„Prawo i etyka wobec postępu technologicznego”
Artykuły w języku polskim i angielskim
Termin nadsyłania artykułów: 31 grudnia 2020 r.
Termin publikacji: 30 września 2021 r.
Osoba do kontaktu: dr Rafał Rejmaniak (r.rejmaniak@uwb.edu.pl)

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie zapraszamy do zgłaszania artykułów naukowych do przygotowywanego przez nas numeru Białostockich Studiów Prawniczych pt. „Prawo i etyka wobec postępu technologicznego”. Tematem tomu są szeroko pojęte związki nauk prawnych z rozwojem nowych technologii i sztucznej inteligencji. Zgłoszone artykuły mogą dotyczyć różnorodnych aspektów badań nad filozoficzno-prawnymi i etycznymi implikacjami postępu technologicznego, a także biotechnologicznego: badań teoretycznych i koncepcyjnych, aktualnych wyzwań, aspektów teoretyczno- i dogmatyczno-prawnych, jak również społecznych. Daje to możliwość uwzględnienia zróżnicowanych perspektyw badawczych. W związku z zakładanym zakresem tematycznym przygotowywanego tomu, zgłoszone teksty powinny jednak mieścić się w perspektywie badawczej nauk prawnych. Przyjmowane będą artykuły w języku polskim i angielskim.

Będzie nam niezwykle miło jeśli zechcecie Państwo włączyć się w dyskusję naukową oraz przesłać artykuł do dnia 31 grudnia 2020 r. do dr. Rafała Rejmaniaka, na adres r.rejmaniak@uwb.edu.pl. Wymogi redakcyjne znajdują się na stronie www.bsp.uwb.edu.pl.

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

dr Maciej Aleksandrowicz
dr Marta Andruszkiewicz
dr Rafał Rejmaniak
Redaktorzy Tematyczni „Białostockich Studiów Prawniczych”
Katedra Nauk Historyczno-Prawnych,
Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej
Zakład Teorii i Filozofii Prawa