logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Redakcja

Redaktor Naukowy Białostockich Studiów Prawniczych:

Prof. UwB, dr hab. Elżbieta Kużelewska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
e.kuzelewska@uwb.edu.pl

Sekretarze Naukowi Białostockich Studiów Prawniczych:


Pozostali członkowie Redakcji:

Redaktor językowy:

mgr Ewa Brajczewska


Redaktor statystyczny:

dr Ewa Glińska