logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Redakcja

Redaktor Naukowy Białostockich Studiów Prawniczych:

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kużelewska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
e.kuzelewska@uwb.edu.pl

Sekretarze Naukowi Białostockich Studiów Prawniczych:

dr Ewa Lotko, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
e.lotko@uwb.edu.pl

mgr Paweł Czaplicki, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
p.czaplicki@uwb.edu.pl


Pozostali członkowie Redakcji:

Prof. Christopher Kulander, South Texas College of Law Houston, USA
ckulander@stcl.edu

Prof. Tanel Kerikmäe, Tallinn University of Technology, Estonia
tanel.kerikmae@taltech.ee

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sakowicz, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
sakowicz@uwb.edu.pl

dr hab. Urszula K. Zawadzka-Pąk, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
u.zawadzka@uwb.edu.pl

Redaktor językowy:

mgr Ewa Brajczewska


Redaktor statystyczny:

dr Ewa Glińska