logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Informacje dla autorów

 
 
Teksty do druku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: bsp@uwb.edu.pl
 
Objętość artykułu wraz z przypisami i bibliografią powinna liczyć nie mniej niż 20 tys. i nie więcej niż 30 tys. znaków (ze spacjami).
 
Autor nie ma możliwości redagowania tekstu w trakcie prac redakcyjnych. Do Redakcji należy przesłać ostateczną wersję artykułu.
 
Do tekstu należy dołączyć informacje dotyczące Autora:
–        pełne imię i nazwisko,
–        stopień, tytuł naukowy, miejsce afiliacji,
–        ORCID ID
–        dokładny adres korespondencyjny, z numerem telefonu oraz e-mailem.
 
Autor jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących w BSP wymogów redakcyjnych i edytorskich.