logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Reviewer List

2019:
dr Martin Archalous, Charles University
prof. Josef Bejček, Masaryk University
dr hab. Maciej Bernatt, Uniwersytet Warszawski
dr Aleš Borkovec, Charles University
dr Dunja Duić, University of Osijek
dr Damian Czudek, Masaryk University
dr Kamil Dobosz, Uniwersytet Jagielloński
dr Maria Karcz-Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki
doc. Kristina Koldinská, Charles University
dr hab. Grzegorz Kozieł, prof. UMSC, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
dr Michal Kozieł, VŠB – Technical University of Ostrava
dr hab. Grzegorz Kuca, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN, Polska Akademia Nauk
dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Rajmund Molski, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Małgorzata Myśliwiec, Uniwersytet Śląski
dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr Michal Petr, Palacký University, Olomouc
dr Petra Joanna Pipková, Charles University
prof. Laurent Pech, Middlesex University London

prof. Bogusia Puchalska, Uniwersytet Central Lancashire w Preston
dr hab. Viktoriya Serzhanova, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Konrad Składowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Dagmara Skupień, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
doc. Václav Stehlik, Palacký University, Olomouc
dr Dušan Popović, University of Belgrade
dr Magdaléna Svobodová, Charles University
dr Tamás Szabados, Eötvös Loránd University
doc. Martin Štefk o, Charles University
dr Tihamér Tóth, Pázmány Péter Catholic University
dr Aneta Vondráčková, Charles University
dr Marcin Wujczyk, Uniwersytet Jagielloński
dr Rasa Zaščiurinskaitė, Vilnius University

2018:
prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego
dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG, Uniwersytet Gdański
prof. Jānis Načisčionis, Turiba University
dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. Rick Sarre, University of South Australia
prof. Jurg Gerber, Sam Houston State University
prof. Emilio C. Viano, American University, Washington D.C.
dr Anna Czaplińska, Uniwersytet Łódzki
dr Ilona Fajfer-Kruczek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Tomasz Kałużny, Sąd Rejonowy w Białymstoku
prof. doc. Filip Křepelka, Masaryk University
dr Gracienne Lauwers, Vrije Universiteit Brussel
dr Bogumila Puchalska, University of Central Lancashire
dr Mariëtte Reyneke, University of the Free State
dr Katarzyna Roszewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Charles Szymanski, Vytautas Magnus University
dr Robert Tabaszewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr Katerina Vyzvaldova, European Union Fundamental Rights Agency
dr Semen Yankevich, National Research University Higher School of Economics

2017:
prof. zw. dr hab. Katarzyna Dudka, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
prof. zw. dr hab. Arkadiusz Lach, Nicolaus Copernicus University in Toruń
dr Kinga Michałowska, University of Economics in Krakow
dr Agnieszka Kowalska, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
dr hab. Hanna Witczak, prof. of Catholic University of Lublin
dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, University of Wrocław
dr hab. Beata Jeżyńska, prof. of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. of University of Silesia in Katowice
prof. Leah Wortham, Columbus School of Law
prof. Margaret Ross, University of Aberdeen

2016:
Prof. zw. dr hab. Rett Ludwikowski – The Catholic University of America
Dr hab. Andrzej Stelmach – prof. of Adam Mickiewicz University in Poznan
prof. Tom Birmontienė – judge of the Constitutional Court of Lithuania
dr hab. Sławomir Potyra – prof. of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
dr hab. Katarzyna Dudka – prof. of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
dr hab. Arkadiusz Lach – prof. of Nicolaus Copernicus University in Torun

2015:
Dr hab. Zbigniew Bukowski – prof. of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Dr hab. Magdalena Pyter – prof. of The John Paul II Catholic University of Lublin
Prof. dr hab. Ewa Nowińska – Jagiellonian University
Prof. dr hab. Jacek Sobczak – SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw

2014:
Dr hab. Bernadetta Fuchs – University of Silesia
Dr hab. Maciej Kaliński, prof. of UW – University of Warsaw
Dr hab. Katarzyna Dudka – Maria Curie Skłodowska University in Lublin
Professor dr hab. Jan Głuchowski – WSB University in Toruń
Prof. Petr Mrkývka – Masaryk University in Brno, Czech Republic
Dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka – University of Warsaw

2013:
dr hab. Janusz Niczyporuk prof. of UMCS – Maria Curie Sklodowska University in Lublin
dr hab. Krzysztof Orzeszyn prof. of KUL – The John Paul II Catholic University of Lublin
dr hab. Aleksander Stępkowski – University of Warsaw
dr hab. Rafał Wojciechowski prof. of UWr – Wroclaw University

2012:
Prof. nadzw. dr hab. Janusz Niczyporuk – Maria Curie Skłodowska University in Lublin
Dr hab. Karol Karski – University of Warsaw
Prof. Wojciech Wadim Walentynowicz – Immanuel Kant Baltic Federal University in Kaliningrad

2011:
Prof. dr hab. Ryszard Czarny – Jagiellonian University
Prof. Olga Paramuzova – State University of St. Petersburg
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Indecki – University of Lodz
Professor S. George Vincentnathan – Texas Pan Americam University

2010:
Dr hab. Stanisław Wrzosek, Prof. of Catholic University of Lublin
Prof. dr hab. Bronisław Włodzimierz Sitek – University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Prof.dr hab. Jan Głuchowski – Catholic University of Lublin