logo Wydziału Prawa

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Contact

Publisher

Editorial Office of “Białostockie Studia Prawnicze”

Faculty of Law, University of Bialystok

ul. Mickiewicza 1

15-213 Bialystok

e-mail: bsp@uwb.edu.pl

website: bsp.uwb.edu.pl

Subscription

To subscribe the journal please contact:

Publishing House Temida 2

ul. Mickiewicza 1

15-213 Bialystok

tel. +48 85 745 71 68

fax +48 85 740 60 89

e-mail: temida2@uwb.edu.pl