logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 24 nr 3

Pobierz cały numer

Artykuły:

Andrzej Melezini, Krzysztof Teszner
Kontrola celno-skarbowa – wybrane aspekty ustrojowe i proceduralne

Anna Reiwer-Kaliszewska, Tomasz Nowak
Kontrola celno-skarbowa podmiotów działających na rynku paliw w zakresie podatku akcyzowego i opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

Krystian Jaszczyk
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych za pomocą kontroli zarządczej

Zbigniew Ofiarski
Istota i zakres kontroli wykonywanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Adam Piotr Chociej, Piotr Woltanowski
Kontrola realizacji programów operacyjnych przez Instytucje Zarządzające w kontekście ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej

Małgorzata Ofiarska
Unormowanie kontroli wewnętrznej finansów publicznych w ustawie o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Adam Drozdek, Katarzyna Machalica-Drozdek
Zasada nadużycia prawa a oszustwo podatkowe w zakresie VAT

Karina Panomareva
The Implementation of BEPS Actions in The Russian Federation

Ewelina Bobrus-Nowińska
General Principles of Law and Tax Procedure as a Source of Protection of the Taxpayer’s Rights

Bartosz Borowik
Customs and Tax Control of Entrepreneurs as a Factor Influencing the Level of Economic Freedom in Poland

Zbigniew Ofiarski
The Condition of “Reasonable Fear” in the Polish Procedure of Securing the Performance of Tax Liabilities

Richard Bartes
Legal Institute of Advance Tax Rulings

Urszula Kinga Zawadzka-Pąk, Eva Tomášková
Legal and Axiological Aspects of Participatory Budgeting Procedure in Poland and the Czech Republic

Ewa Lotko
Participatory Budgeting in Russia – Procedural Aspects

Elena Chernikova, Tatiana Nikolaeva
Constitutional and Legal Regulation of Financial Relations and Procedures in Russia

 

Recenzje:

Sławomir Presnarowicz
Eugeniusz Ruśkowski,
Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Wydawnictwo TEMIDA 2, Białystok 2018, ss. 303

 

Noty o Autorach